שובה של נטשה- מרתון נוסטלגיה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הפקה: נורית גרינפלד

23:55- נורית גרינפלד

01:00 - ספי אביב

02:00 - ענת אביב, ניסים בן עמי

03:00 - מימי קוגן, יגאל טריקי

04:00 - יעל יעקובי, אידי גרינבלט