מסיבת נוער D.J לתוך הלילה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הכניסה לבני נוער תשבי כרמיאל ורקדני להקות המחול בלבד

כניסה חופשית