להתחיל מהתחלה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

בוגרי הקורסים למרקידים

ברפרטואר ריקודי הקורסים

הפקה: איתן מזרחי