D.J לתוך הלילה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
26.7 23:55 ה' מתחם הילדים והנוער - מגרש הגלגליות כניסה חופשית
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מסיבת נוער D.J לתוך הלילה

כניסה חופשית