מסיבת נוער D.J לתוך הלילה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מסיבת נוער D.J לתוך הלילה

עד גיל 18 בלבד

כניסה חופשית