הרקדה מסכמת

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

אילן סויסה, ירון כרמל, גדי ביטון