ריקודי עמים

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

בהשתתפות חברי נוע עם

הפקה: עופר אלפסי