ריקודי זוגות ושורות לנשים בלבד

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הפקה: אביטל חוברה

אביטל חוברה, ענת אביב