שמחו נא- מרתון נוסטלגיה

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הפקה: איילת בוקאי, הילה מנחם

23:55 - זאב ניסים

01:00 - עירית שוורץ, ירון מישר

02:00 - יאיר בינו

03:00 - איילת בוקאי, הילה מנחם

04:00 - מיכל בכר, ינאי ריין