אגו- הרקדת שורות

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

הדר ג'יבלי, חן שפורן

הפקה: רועי פרידמן