בצעד תימני

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-9881111 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מפיקה: נורית גרינפלד

אייל לוי, גבי כותה