עמותת הפסטיבל


הנהלת עמותת הפסטיבל 

יו"ר העמותה - ראש העיר  משה קונינסקי
מ"מ יו"ר העמותה  כרמי שלום 
חברי הנהלת העמותה אלי קריפור
  אבי קוריאט
  מנחם טפר
 

יפה רז

 

שלומי בטאן

 

תמי זוזל

  רז טישלר