עמותת הפסטיבל

הנהלת עמותת הפסטיבל 

יו"ר העמותה - ראש העיר  עדי אלדר
מ"מ יו"ר העמותה  כרמי שלום 
חברי הנהלת העמותה
אלי קריפור

אבי קוריאט

מנחם טפר

יפה רז


שלומי בטאן

תמי זוזל

רז טישלר