פינת גמליאל


ננגן ונשיר בכל ערב החל מהשעה 02:00 אחר חצות בכניסה למתנ"ס במקום בו קיבץ אליהו גמליאל את אוהבי הזמר והשירה העברית.

הפקה: יואב סידי